МОН - Външно оценяване - 7. клас
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


Вход
Парола:


Сайтът mon7.mon.bg е актуализиран с информация за училищата, учителите и учениците от тази учебна година и е отворен за отбелязване от директорите на възможните за участие квестори за изпитите по БЕЛ и математика след завършен 7 клас.
Срокът за отбелязване на квесторите и корекции по списъците с учениците е до 25 април 2014 г., 12:00 ч

 

 

За проверка на резултати и класиране от НВО след 7. клас посетете сайта http://7klas.mon.bg